Make your own free website on Tripod.com

India

A Föld második legnépesebb országának területe ( 3 287 263 km2) Európa egyharmadát teszi ki.

Neve az Indus folyó vidékére utal.

Egy 1971-es népszámlálás adatai szerint Indiában 1652 nyelven beszélnek, az államnyelv a hindi, de az alkotmány 15 indiai nyelvet ismer el hivatalosnak.

Taj Mahal - Agra 

A világ csaknem valamennyi nagy műemléke egy-egy nép vallásos áhítatának vagy egy uralkodó hiúságának eredménye, de a Taj Mahal kivétel. A Taj a szerelem emlékműve.

A XVII. század elején élt Sándzsahán császár, a mogul építőművész. Felesége - kit Mumtáz Mahalnak (Palota Dísze) nevezett - tizennégy gyermeket szült neki, és 1630-ban szülésbe halt bele. Halálos ágyán két kérése volt: férje sose vegyen maga mellé , más asszonyt, s építsen emlékére olyan sírt, amely nevét örökre emlékezetessé teszi.

Sándzsahán minden vagyonát az építkezésre fordította. A világ neves mestereit összehívta és 20 000 munkásból álló sereget állított munkába. Az építkezés húsz esztendeig tartott. Tervét, hogy a Dzsamna folyó másik oldalára felépíti saját sír emlékét,- a Taj Mahal mását fekete márványból - fiai meghiúsították.

Férfiak egy szikh templomban

A szikhek nem túl nagy számban élnek Indiában (1,7%), de társadalmi szerepük igen jelentős. Több külső jegyük is van melyről felismerhetjük őket. Soha nem vághatják szőrzetüket, turbánt hordanak, tőrt hordanak maguknál.

A nem rozsdásodó Vasoszlop - Delhi

Egy igen rejtélyes építmény áll Delhiben az V. század óta. A közel 7 méter magas oszlop 1500 esztendeje áll a heves esőzéseknek a forró napsütésnek kitéve, és egyetlen rozsda foltot nem találhatunk rajta. Találgatásokra ad okot, hogy a korabeli kohászat volt ilyen fejlett vagy a földön kívülről érkezett az anyaga meteorit formájában. Tény, hogy az idő vas foga kicsorbult rajta.

Kutab Minar - Delhi

Nem messze a Vasoszloptól egy másik híres építmény nyűgözi le az oda látogatót. A XIII. században épült torony magassága 71 méter és a mai napig is biztonsággal lehet lépcsőin a tetejére jutni. Falát cikornyás Korán-idézetek díszítik.

Palota a Betwa folyó partján - Orcha

Az 1600-as években épült ez a remek ívekkel díszített palota.

Khajuraho

Khajuraho környékén mintegy 20 km2-nyi területen 950 - 1050-ig 87 templomot építettek a Csandélák uralkodása alatt. Itt minden álszerénység és főként prüdéria nélkül kőbe faragtak jóképű férfiakat és érzéki nőket, hogy mindenki lássa őket a testi szerelem legintimebb és legváltozatosabb helyzeteiben.

Benáresz a holtak városa

Benáresz talán a világ legrégibb ma is létező városa. Amikor Buddha ide látogatott (ie. 500-ban) már akkor is régi településnek számított. Ezt a Gangesz partján elterülő várost tartják a hindu vallás fővárosának. A hinduk legfőbb vágya, hogy egyszer ide elzarándokolhassanak, a Gangesz habjaiban megmártózva megtisztulhassanak lelkileg és testileg egyaránt.

Szent fürdőzés a Gangeszban

A legenda szerint a Gangesz Síva homlokáról ered és a folyónak minden cseppje szent és áldásos. A hindu lélek teljesen megtisztulva abban bízik, hogy nem születik újjá és eggyé válik Brahmával a mozdulatlan nyugalommal.

Halottégetés a Gangesz partján

Hindu szokás szerint halottaikat fehér lepelbe csavarva máglyán égetik el. A máglyát a legközelebbi férfi hozzátartozó gyújtja meg. A hamvakat a Gangesz sodrására bízzák.

 

 Homepage, Indonézia, Kenya, Malajzia, Nepál, Ausztrália